معرفی خدمات گروه بازرگانی بین‌المللی شریف

محصولات و خدمات

چرا شریف؟

در شرايط کنونی اقتصاد جهان كه تفكر منطقي بايد بر پايه هزينه‌هاي عمر محصول، منابع و فرآيندهاي زنجيره تامين قرار گيرد، ضروري است كه زنجيره تامين چابك باشد تا بتواند عملكرد محيطي و اجتماعي مناسبي داشته باشد . چابكي مفهومي است كه برخاسته از نياز سازمان‌هاي جديد بوده و به دنبال تكامل رويكردهاي پيشين مانند توليد دستي، توليد انبوه و توليد ناب مي‌باشد.

مشاهده بیشتر

توانمندی‌های گروه بازرگانی بین‌المللی شریف

واردات:

صادرات:

سرمایه‌گذاری:

اجرای پروژه:

خدمات و نیروی انسانی:

مشارکت در پروژه: